Trgovine su mesta gde se svakodnevno dešavaju krađe, prevare, zloupotrebe, oštećenja robe i drugi materijalni gubici koje trpe kompanije i vlasnici kapitala. Podići bezbednost u trgovinama na visok nivo, odnosno smanjiti bezbednosne rizike u maloprodajnim sistemima jedna je od gorućih bezbednosnih tema i problem sa kojim se vrlo teško bore i najbolji menadžeri bezbednosti.

Metode koje se koriste u procesu otuđenja robe imaju raspon od klasičnih krađa „uzmi i beži“, pa do visoko sofisticiranih malverzacija koje podrazumevaju falsifikovanje sredstava plaćanja ili hakerske napade sa ciljem da se napadač autorizuje kao legalan korisnik internih softvera za nabavku ili praćenje zaliha robe što može izazvati milionske gubitke.

Kako napreduje tehnologija, tako se paralelno razvijaju napadački i zaštitni mehanizmi, ali jedno je sigurno da je bez sistemskog pristupa, izrade programa ili plana za prevenciju gubitaka, kao i vrlo bitnog segmenta kontinuirane edukacije zaposlenih ne moguće adekvatno odgovoriti bezbednosnim zahtevima u sektoru trgovine i podići bezbednost u trgovinama na visok nivo.

Kompanijama u domenu retail-a nudimo kompletna poslovna rešenja koja donose direktnu uštedu kroz smanjenje gubitaka, bolju optimizaciju operativnih troškova i sistemsko praćenje svih poslovnih rizika.

Nakon procene strateških i operativnih rizika trgovinskog sistema sprovodi se set sledećih aktivnosti:

 • Revizija postojećih bezbednosnih resursa preduzeća (služba fizičkog obezbeđenja, CCTV sistem, mehanička zaštita, Alarm monitoring, sistem dojave požara, kontrola pristupa, EAS elektronski sistem protiv krađe, zaposleni i procedure);
 • Analiza ključnih poslovnih procesa i izrada pratećih bezbednosnih procedura i instrukcija;
 • Detekcija kritičnih tačaka i taktičko delovanje na prevenciji gubitaka;
 • Proces unapređenja rada i podizanja efikasnosti službe fizičkog obezbeđenja;
 • Bezbednosne provere zaposlenih i provere biografija / Background check;
 • Otkrivanje internih krađa kroz uvođenje detektiva i tajnih kupaca u prodajni prostor / Shop detective, Mistery Shoppers;
 • Provera rada kasira i osoblja tajnim aktivnostima kroz test probojnosti / penetration test;
 • Analiza, revizija i kontrola procesa prijema robe u magacinima i distributivnim centrima;
 • Provera usklađenosti i uspešnosti poslovanja sa dobavljačima, eksternim saradnicima i outsource partnerima;
 • Detektivsko – istražne radnje , otkrivanje pronevera, sabotaža, subverzija i prevara;
 • Pravno zastupanje u odnosima sa MUP-om, policijom, pravosudnim organima i drugim državnim službama;
 • Finansijski kontroling i poslovno savetovanje;
 • Upravljanje rizicima zaštite od požara, vođenje kompletnog referata ZOP-a;
 • Bezbednost i zaštita zdravlja na radu , provera zakonske usaglašenosti, preporuke;
 • Profesionalno upravljanje kriznim i vanrednim situacijama, krizni PR;
 • Edukacija personala, srednjeg i višeg menadžmenta iz domena bezbednosne kulture i prevencije gubitaka;
 • Kontinuirana interna kontrola i praćenje poslovnih procesa sa evaluacijom akcionog plana;
 • Poslovno obaveštajna delatnost, zaštita od konkurencije, zaštita imidža i brenda;
 • Uvođenje korporativne bezbednosti kao funkcije menadžmenta.
5/5 - (3 votes)
Content Protection by DMCA.com