Skip to main content

Stalna ekspanzija novih proizvoda i bezuslovno širenje tržišta, ubrzano vrtoglavim razvojem informacionih tehnologija dovodi industriju u stanje permanentne napregnutosti sopstvenih resursa i konstantnog rasta bezbednosnih rizika što zabrinjava menadžment korporacija, ali pre svega vlasnike koji sve više značaja daju korporativnoj bezbednosti kao odbrambenom mehanizmu zaštite kapitala.

Korporativna bezbednost se danas označava kao jedan od najznačajnijih strateško-menadžerskih resursa za uspešno poslovanje u savremenim uslovima, jer u ambijentu oštre i jako izražene konkurentnosti i otvorenog tržišta, svaki poslovni subjekt, postaje veoma ranjiv, na različit spektar opasnosti izazvanih spoljnim ili unutrašnjim faktorima.

Za razliku od nekog ranijeg perioda, danas ni jedna poslovna organizacija, nezavisno od toga koliko je moćna, nije u potpunosti imuna na iznenadne udare, informatičke napade, vanredne događaje i slično. Da bi kompanija uspešno poslovala menadžment mora predvideti i proceniti sve događaje i pretnje, njihove moguće posledice, te definisati primerene poslovne odgovore budućim izazovima, a strateški instrument za takvo efikasno poslovanje jeste upravo sistem korporativne bezbednosti.

Korporativna bezbednost je bazična funkcija menadžmenta

Absolut Support kao svoj jedinstven proizvod i uslugu nudi srednjim i velikim poslovnim sistemima projekat uvođenja korporativne bezbednosti kao funkcije menadžmenta. Time kompanijama omogućavamo efikasno upravljanje bezbednosnim resursima i implementaciju optimalnog sistema zaštite u organizacijsku strukturu.

Složenost uslova rada i procesa proizvodnje u industriji, svakako zahteva uvođenje adekvatnih bezbednosnih politika, standarda i procedura uz neizostavnu podršku menadžmenta i edukaciju svih sektora organizacije. Upravo taj zadatak predstavlja naš profesionalni poziv i spremni smo da prihvatimo najdelikatnije zahteve iz segmenta industrijske bezbednosti i uspešno ih rešimo u potpunoj saglasnosti sa pozitivnim praksama i važećom zakonskom regulativom.

Uvođenje korporativne bezbednosti povlači za sobom i osnivanje nezavisnog sektora gde će biti smeštene direktne odgovornosti za bezbednosne funkcije. Unutrašnja organizaciona struktura sektora bezbednosti zavisi od vrste i veličine kompanije, složenosti poslovnih i tehnoloških procesa, te samih strateških ciljeva kompanije.

Najčešće funkcionalne linije sektora bezbednosti su:

 • Procena rizika
 • Fizičko – tehničko obezbeđenje
 • Zaštita od požara i eksplozija
 • Bezbednost i zaštita na radu
 • Zaštita informacionih sistema
 • Zaštita životne sredine
 • Zaštita tajnih podataka
 • Zaštita podataka o ličnosti / GDPR
 • Poslovno obaveštavanje i izviđanje
 • Zaštita i spasavanje u slučaju vanrednih događaja
 • Krizni menadžment
 • Interna kontrola
 • Prevencija gubitaka
 • Upravljanje kontinuitetom poslovanja

U manjim ili srednjim preduzećima umesto sektora, formira se služba bezbednosti sa manjim brojem unutrašnjih organizacionih celina i izvršilaca, dok u malim preduzećima sa manjim brojem radnika, poslove bezbednosti obavlja jedno ili više lica, u okviru zasebnog referata. Ukoliko unutrašnjom sistematizacijom nije predviđeno mesto odgovornog lica ili referata za poslove bezbednosti i zaštite, ti poslovi se mogu obavljati u okviru zajedničkih službi, najčešće, u službi za opšte i pravne poslove.

Naše specijalnosti su:

 • Bezbednosni menadžment
 • Definisanje procedura i politika korporativne bezbednosti
 • Projektovanje sistema fizičkog obezbeđenja
 • Dizajniranje tehničkih sistema zaštite (CCTV – Kontrola pristupa – Alarm – Dojava požara)
 • Integracija bezbednosnih komponenata na jedinstvenu softversku platformu
 • Analiza pretnji i procena rizika
 • IT Security
 • Zaštita podataka o ličnosti i zakonsko usklađivanje sa GDPR regulativom
 • BCM – Upravljanje kontinuitetom poslovanja
 • Edukacija i trening zaposlenih za reagovanje u vanrednim situacijama
 • Upravljanje incidentima
4.9/5 - (12 votes)