Skip to main content

Obezbediti kontinuitet poslovanja, odnosno upravljanje kontinuitetom poslovanja – BCM jedan je od primarnih zadataka svakog menadžmenta, a ujedno i uslov tržišne konkurentnosti kao i opstanka preduzeća. Kompanija mora biti svesna svih rizika koji mogu zaustaviti poslovanje i pravovremeno propisati procedure i radna uputstva koja omogućavaju da se zadrže vitalne poslovne funkcije koje su neophodne da bi sistem zadržao aktivan status i nastavio komunicirati sa tržištem.

Ukoliko preduzeće u svojim informacionim sistemima ima samo jednu kritičnu tačku odakle se odvija podrška poslovanju, otkazivanje tog sajta može izazvati prekid rada čitavog sistema što je velika bezbednosna pretnja, često zanemarena zbog prioriteta u smanjenju troškova ili prosto zbog nedovoljne svesti o mogućim negativnim posledicama.

Stoga je bezbednosni standard u IT-u kao i osnovni savet za kompanije formiranje rezervne tačke/pozicije/sajta gde bi se back up-ovali kako podaci tako i funkcije i odakle bi se u slučaju incidenta, neke prirodne katastrofe, poput požara, poplave, zemljotresa ili hemijskih incidenata velikih razmera, mogao obaviti oporavak poslovnih funkcija iz rezervnog data centra.

Uspešne i odgovorne kompanije imaju i više rezervnih lokacija ali je jedna svakako obavezna da bi uopšte pristupili izgradnji BCM-a (Business Continuity Management).

Absolut Support je specijalizovan za izradu planova za upravljanje kontinuitetom poslovanja. To je dokument koji se sastoji od procedura za obezbeđivanje nesmetanog i kontinuiranog funkcionisanja svih značajnih procesa i sistema. Sastavni deo ovog plana je plan poslovanja u slučaju nastanka nepredvidenih događaja kojim se utvrđuju tehničke i organizacione mere za ponovno uspostavljanje poslovanja, u što kraćem roku, odnosno za ublažavanje posledica prekida u poslovanju.

Cilj postojanja Plana za obezbedenje kontinuiteta poslovanja je da pruži praktične savete za reagovanje zaposlenih i menadžmenta u slučajevima nastanka nepredvidenog događaja i da smanji potrebno vreme za donošenje odluka u vezi sa obezbedenjem kontinuiteta poslovanja i uspostavljanje normalnog poslovanja u što kraćem roku.

Plan za obezbedenje kontinuiteta poslovanja se primenjuje u primarnoj lokaciji, sekundarnoj lokaciji i celoj organizaciji, kao i na – Disaster Recovery lokaciji (rezervnoj lokaciji).

Plan za obezbeđenje kontinuiteta poslovanja izrađuje se na osnovu analize poslovnih procesa u organizaciji, tako da jasno određuje koji događaji mogu izazvati nastupanje vanredne situacije i poremećaje u poslovanju, a koji mogu delimično ili potpuno onemogućiti poslovni proces.

Događaje koji mogu na bilo koji način poremetiti poslovanje klasifikuju se u tri osnovne grupe i to:

  1. Događaji koji zavise od eksternih faktora / dobavljača;
  2. Događaji koji mogu nastati u obavljanju svakodnevnih poslovnih procesa;
  3. Nepredviđeni događaji koji mogu nastati usled elementarnih nepogoda, akcidenata, požara, vanrednih situacija proglašenih od strane države i tehničko – tehnoloških udesa;

Kontaktirajte nas i zakažite konsultacije.

5/5 - (7 votes)