Ideja je seme biznisa, a investicija je njegova materijalizacija. Da bi seme napredovalo i izraslo u uspešan organizam neophodno je obezbediti adekvatne uslove za rast i razvoj i zaštititi ga od svih rizika kao što je investicioni rizik, pretnji i negativnih uticaja. Stoga, procena rizika nije samo bitan činilac već preduslov za investiranje, a samim tim i prvi korak na putu uspeha svake kompanije.

Ukoliko ste se odlučili da napravite novi poslovni korak koji zahteva finansijska ulaganja svesni ste da ulazite u investicioni rizik koji vam može doneti profit, ali i gubitak. Od kvaliteta procene rizika umnogome zavisi ishod svake investicije jer je prostor od ideje do realizacije put izazova na kome treba koračati sigurno i stabilno.

Absolut Support je pouzdan partner koji će se postarati da polje rizika koje je ispred Vas što bezbolnije pređete na putu ka plodovima uspeha.

Obavljamo bezbednosne procene novih poslovnih pozicija i potencijalnih tržišta, izvodimo projekcije uspešnosti poslovanja na novim lokacijama i sačinjavamo kompleksan izveštaj koji se uvek pokaže kao ključan u donošenju važnih strateških investicionih odluka.

Spremni smo pružiti kompletnu podršku u domenu sigurnosti Vašeg investiranja i nudimo:

 • Procene rizika u poslovanju i zakonska usaglašavanja za investicione projekte;
 • Prikupljanje i provera validnosti poslovnih i drugih dokumenata;
 • Izrada tenderske dokumentacije za izvođenje radova;
 • Nadzor, evaluacija i kontrola realizacije projekata (periodično izveštavanje);
 • Posredovanje u odnosima sa potencijalnim klijentima, saradnicima, strankama i partnerima;
 • Bezbednosne provere pravnih i fizičkih lica involviranih u proces;
 • Pravna analiza odnosa sa dobavljačima usluga i praćenje realizacije ugovora;
 • Upravljanje nekretninama i kompletnim segmentom bezbednosti i zaštite (Security & Safety & Facility service);
 • Kontrola troškova / Cost – Benefit analize i definisanje programa za prevenciju gubitaka;
 • Plan kontinuiteta poslovanja – Izrada planova za odgovor na incident i vanrednu situaciju BCM / BCP;
 • Poslovno obaveštajna delatnost / skeniranje tržišta, praćenje konkurencije;
 • Uvođenje korporativne bezbednosti kao upravljačke funkcije.