Upravljanje projektima u sistemu obezbeđenja

Upravljanje projektima u sistemu obezbeđenja je neizostavan element ukoliko se planira postići optimalan, racionalan i efikasan sistem zaštite imovine , lica i poslovanja jednog preduzeća.

Upravljanje projektima u sistemu obezbeđenja – bitan činilac za razvoj svake organizacije

Upravljanje projektima bezbednosti je sinonim za bezbednosni menadžment bez koga je nemoguće zamisliti rast i razvoj jednog poslovnog sistema.

Najčešći projekti korporativne bezbednosti su: Loss Prevention / prevencija gubitaka, upravljanje kontinuitetom poslovanja / BCM i uvođenje korporativne bezbednosti kao funkcije menadžmenta.

5/5 - (6 votes)
sistemi-obezbedjenja-beograd-srbija

Sistemi obezbeđenja

Zahtevi savremenog poslovanja doveli su do evidentnih promena i u samoj biti funkcionisanja komapnija, ustanova, agencija, škola, sportskih objekata, sudova, nevladinog sektora i drugih javnih i…

prevencija-gubitaka-srbija-beograd

Prevencija gubitaka

Program prevencije gubitaka / Loss Prevention prestavlja skup ciljeva i mera usmerenih na sprečavanje, minimiziranje i eliminaciju svih faktora koji negativno utiču na poslovanje i vrednosti jednog sistema. Svaki gubitak je …

analiza-trzista-i-poslovnog-okruzenja-srbija-beograd

Analiza tržišta i poslovnog okruženja

Analiza tržišta, odnosno poslovnog okruženja od ključnog je značaja za opstanak, stvaranje konkurentske prednosti i …

bezbednost-u-trgovinama-srbija-beograd

Bezbednost u trgovinama

Trgovine su mesta gde se svakodnevno dešavaju krađe, prevare, zloupotrebe, oštećenja robe i drugi materijalni gubici koje trpe kompanije i vlasnici kapitala. Smanjiti bezbednosne rizike u maloprodajnim sistemima jedna je …

Content Protection by DMCA.com