Krizni menadžment je proces kojim se organizacija štiti od izvesnih nadolazećih promena koje prete njenom opstanku i vitalnim interesima. Svaka kriza ima tri osnovna zajednička elementa, a to su:

  1. Pretnja po organizaciju;
  2. Element iznenađenja;
  3. Kratak period odlučivanja.

Za razliku od upravljanja rizikom koji podrazumeva procene potencijalnih pretnji i pronalaženja najboljih rešenja da se opasnosti eliminišu ili zaobiđu, kod upravljanja krizom organizacija se već susrela sa datom pretnjom i mora imati odgovor na sve faze njenog ostvarenja, računajući i fazu oporavka.

Uspešnost kompanije u suočavanju sa različitim događajima zavisiće od kvaliteta njenog tima za krizni menadžment, podjednako kao i od dobro obavljenog prikupljanja i bezbednosne analize informacija.

Moderno poslovanje neizostavno nameće obavezu vlasnicima kapitala da u svojim kompanijama formiraju grupe ili odeljenja za krizni menadžment, čime obezbeđuju održivi razvoj i u momentima kompleksnih internih i eksternih promena.

Absolut Support je specijalizovan da Vam pruži adekvatnu podršku u svim vanrednim situacijama i periodima krize kada Vaša organizacija zahteva korenite promene, nova rešenja i brzu reakciju u cilju prilagođavanja novonastalim okolnostima.

Sposobnost liderstva, stabilnost ličnosti i odlučnost su potrebne veštine koje treba da poseduje menadžer koji želi da upravlja krizom. Međutim za organizaciju nije dovoljno da poseduje samo jednog menadžera sposobnog i obučenog da se nosi sa kriznim i vanrednim situacijama, već da ima oformljen i proveren tim koga karakterišu visoke organizacijske performanse i sposobnost za rad pod izrazitim pritiskom. Takođe, neophodno je da svi potencijalni članovi tima budu testirani u simulaciji krizne situacije, radi procene njihovih reakcija u nepredviđenim okolnostima i selekcije izvršilaca koji mogu da sprovode mere kriznog menadžmenta.

Izbor ljudi sa odličnim predispozicijama za krizni menadžment nije dovoljna garancija uspeha. Njihova edukacija je od suštinskog značaja i stoga smo pripremili program grupne (timske) obuke, jer je interakcija između članova tima vitalna komponenta kriznog menadžmenta. U sadržaj obuke uključene su i određene teme koje teorijski obrađuju tipove kriza, metodologiju upravljanja krizama, studije slučaja i posebno dobrih primera uspešne prakse u sprovođenju kriznog menadžmenta.

Promena pristupa krizama od strane kompanije, zahteva trajnu posvećenost menadžmenta ovom pitanju i mi kao pouzdan partner pružićemo Vam podršku u sledećim segmentima:

  1. Uvođenje kriznog menadžmenta kao funkcije u organizaciju;
  2. Formiranje tima za upravljanje krizama;
  3. Identifikovanje potencijalnih kriza i pretnji;
  4. Izrada kriznog plana i pratećih procedura;
  5. Edukacija i trening / simulacija vanredne situacije;
  6. Krizna komunikacija i PR;
  7. Procena i kontrola štete sa merama sanacije.
5/5 - (9 votes)
Content Protection by DMCA.com