Kompanija koja želi da sačuva svoju tržišnu poziciju i poveća konkurentnost neminovno mora biti u statusu kontinuiranog učenja, stvaranja novih znanja i usvajanja savremenih poslovnih alata, jer ukoliko se zadovolji trenutnim stanjem i osloni samo na korišćenje postojećih performansi uspeh će biti nedostižna stanica.

Korak koji prethodi promenama jeste trening, a obuka zaposlenih je tehnika opstanka organizacije.

Naše obuke predstavljaju:

  • Kontinuirano ulaganje u zaposlene i u bezbednost organizacije;
  • Unapređenje poslovne klime, organizacione kulture i prevazilaženje kriznih situacija;
  • Uvođenje korporativne bezbednosti kao funkcije menadžmenta;
  • Podizanje imidža i rejtinga kompanije;

Absolut Support je regionalni lider u organizovanju eksternih, in-house i kombinovanih obuka, seminara i treninga u domenu korporativne bezbednosti i sa ponosom Vam nudimo ceo repertoar tema koje obrađujemo iz segmenta obezbeđenja lica imovine i poslovanja, a izdvajamo sledeće:

Za kompletnu listu i za SWOT analizu na osnovu koje zajednički odlučujemo o modelu i temama za Vašu obuku molimo Vas da nas kontaktirate.

5/5 - (3 votes)
Content Protection by DMCA.com