Svedoci smo koliko elementarne nepogode i druge prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe mogu imati negativne posledice po funkcionisanje privrednih i društvenih sistema, kao i društva u celini. Skup takvih rizika ne sme biti potcenjen ili zaboravljen iako se može desiti da je vremenski interval od poslednjeg pojavljivanja vanrednog događaja relativno dug. Stoga je i zakonodavac uveo obavezu izrade procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i predvideo da svi pravni subjekti u državi definišu i pripreme sopstvene kapacitete u cilju zaštite ljudi, imovine i poslovanja u periodima kada se desi ostvarenje pretnje ili vanredna situacija.

Da bi se zaštitili od elementarnih nepogoda i drugih nesreća neophodno je da se prvenstveno obavi adekvatna procena ugroženosti od vanrednih situacija, a nakon toga doneti plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

U skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama Republike Srbije sva pravna lica, privredna društva, udruženja kao i javne ustanove su u obavezi da obave stručnu procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća a nakon toga izrade Planove zaštite i spasavanja (Sl. Glasnik RS, br. 111/09, 92/11, 93/12). Bliže odrednice definisane su uputstvom o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (Sl. glasnik RS broj 96/2012).

Procena ugroženosti od vanrednih situacija identifikuje sve postojeće opasnosti, izvore i manifestovanje ugrožavanja, moguće posledice, procena rizika, analiza resursa i sredstava zaštite, preventivne mere za odgovor na pretnje po štićene vrednosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, zaštitu i spasavanje života i zdravlja ljudi, životinja, zaštite materijalnih, kulturnih dobara i životne sredine.

Absolut Support u svom sastavu ima angažovana stručna lica specijalizovana i licencirana od strane MUP-a za izradu procena ugroženosti i planova zaštite i spasavanja. Naš stručni tim ima mogućnost da na poziv klijenta u najkraćem roku obavi pripremne analize, prikupi neophodne podatke i pristupi izradi procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća kao i planovima zaštite i spasavanja.

5/5 - (5 votes)
Content Protection by DMCA.com