Bezbednosne procene predstavljaju detaljnu i sveobuhvatnu analizu stanja bezbednosti preduzeća ili organizacije sa obaveznim preporukama i instrukcijama za kontrolu i eliminisanje procenjenih rizika. Iz bezbednosne procene proizilazi elaborat bezbednosti koji sadrži identifikaciju opasnosti i izvora ugrožavanja sa planom tretiranja rizika koje treba da realizuju interne službe i sektori ali i partnerske kompanije koje pružaju usluge fizičke i tehničke zaštite, informatičke bezbednosti i bezbednosti lica, imovine i poslovanja u najširem smislu.

Proces izrada elaborata i studije bezbednosti podrazumeva primarno snimanje stanja, zatim identifikaciju i mapiranje rizika, njihovu sistematizaciju i klasifikaciju i na kraju definisanje skupa mera i aktivnosti za eliminisanje ili redukciju prepoznatih opasnosti.

Naš ekspertski tim pristupiće izradi bezbednosnog elaborata koristeći savremena sredstva, metodologiju i primere najbolje prakse čime se definiše nova koncepcija bezbednosnog sistema koji treba da zaživi u organizaciji i bude prihvaćen od strane menadžmenta.

Efikasno i sveobuhvatno vršimo opservaciju i procenu zatečenog stanja kroz nezavisnu i stručnu ekspertizu, dajemo predloge, uputstva i rešenja za sve evidentirane slabosti i ranjivosti koje mogu biti uzrok ozbiljnih poslovnih gubitaka.

Osnovni elementi naših provera koje ulaze u studiju bezbednosti su:

  • Kvalitet, profesionalnost, nivo obučenosti i spremnosti kadrova angažovanih u oblasti fizičkog obezbeđenja, kao i njihov profesionalni integritet, pouzdanost i odnos prema poslu;
  • Kompatibilnost, ekonomičnost, efikasnost i ažurnost sistema tehničke zaštite objekata, imovine i poslovanja (Video nadzor – CCTV, Alarm monitoring, dojava požara, kontrola pristupa, sigurnosne brava i vrata, ostala mehanička i elektronska zaštita);
  • Unapređenja i predlozi integracije tehničkih sistema sa ciljem postizanja mogućnosti da se isti resursi koriste za praćenje poslovnih procesa;
  • Revizija stanja sistema za zaštitu od požara i bezbednost i zaštitu zdravlja na radu uz proveru usaglašenosti sa zakonskom regulativom;
  • Evaluacija i provera bezbednosne kulture zaposlenih, rukovodilaca, višeg i srednjeg menadžmenta kao i definisanje akcionog plana za podizanje korporativne bezbednosti kroz program edukacije.

Svaki sistem treba da ima kreiran bezbednosni elaborat i bude spreman da studiju bezbednosti konstantno unapređuje i preispituje, jer je to jedini način da menadžment uspešno i transparentno upravlja korporativnom bezbednošću koja je neizostavna stavka održivosti i razvoja.

4.8/5 - (13 votes)
Content Protection by DMCA.com